Jestes tutaj: Home » WYDARZENIA » Świat » Reforma emerytalna nie tylko w Polsce

Reforma emerytalna nie tylko w Polsce

Problemy demograficzne starzejących się krajów Europy oraz kryzys gospodarczy powodują, że kolejne rządy próbują zachęcać do pracy nawet do 70 roku życia. Podniesienia wieku emerytalnego w całej UE domaga się kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jej zdaniem jest to konieczne dla ratowania Europy. Wg kanclerz Niemiec wiek emerytalny kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach Eurolandu powinien wynosić 67 lat.

Jednak tylko nieliczne kraje UE planują podnieść wiek przechodzenia na emeryturę powyżej 65 lat. Prawie wszystkie natomiast zrównują wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Podobnie jak w Polsce, granicę wieku emerytalnego na poziomie 67. roku życia wyznaczyły Hiszpania, Holandia i Niemcy.

Zapowiedź podniesienia wieku emerytalnego w Polsce, która padła w expose premiera Donalda Tuska, natychmiast wywołała wielką dyskusję przeciwników i zwolenników tego rozwiązania. Przeciwnicy reformy najczęściej podnoszą argument, że Polacy żyją przeciętnie o kilka lat krócej niż mieszkańcy Skandynawii czy Wielkiej Brytanii, co powinno być brane pod uwagę przy planowaniu zmian w dziedzinie systemu emerytalnego. Rządowy projekt jest obecnie w fazie konsultacji.

W krajach Wspólnoty przeciętny próg emerytalny kobiet wynosił w 2010 roku 61,8 lat, a mężczyzn – 62,9 lat. W 2050 roku będzie to 64,4 i 64,6 lat. W Polsce kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni – pięć lat później.

W Austrii podniesiono wiek przechodzenia na emeryturę dla mężczyzn z 61,5 lat do 65. Dla kobiet z 56,5 do 60, ale do 2029 roku wiek ten będzie stopniowo rósł, tak że również one mają przechodzić na emeryturę w wieku 65 lat.

Bułgaria przyjęła system punktowy. Mężczyźni mogą przejść na emeryturę wieku 63 lat, jeśli uzbierali 100 punktów, zaś kobiety w wieku 60 lat, o ile mają 94 punkty.

Najdłużej w Europie będą pracować od 2040 roku kobiety i mężczyźni ubezpieczeni w Danii – do 70 r. ż.

W Estonii mężczyźni przechodzą tu na emeryturę w wieku 63 lat, a kobiety 61.

Debata o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego trwa obecnie także w Finlandii. Dziś Finowie mogą przejść na emeryturę w wieku 63 lat, natomiast politycy chcą, aby było to możliwe dopiero w wieku 65 lat. Jak pokazuje styczniowy sondaż opinii publicznej, 61 proc. społeczeństwa akceptuje te plany.

We Francji w zeszłym roku podniesiono wiek emerytalny z 60 do 62 lat, lecz w pełni reforma zacznie obowiązywać w 2018 roku. Francuski parlament przyjął jesienią 2010 roku ustawę, która zakłada, że stopniowo, do 2018 roku, minimalny wiek emerytalny wzrośnie z 60 do 62 lat. Jednocześnie podwyższono także o dwa lata – z 65 do 67 lat – wiek, od którego można będzie otrzymać emeryturę w pełnej wysokości, nawet jeśli nie posiada się pełnego okresu płacenia składek. Ustawa przewiduje oprócz tego wydłużenie okresu płacenia obowiązkowych składek emerytalnych: z 40,5 roku obecnie do 41 lat w 2012 roku i do 41,5 lat w 2020 roku.

W Grecji obecnie emerytura przysługuje już w wieku 60 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, ale rząd planuje podnieść wiek emerytalny do wieku 65 lat.

Na początku tego roku rząd Hiszpanii zaaprobował podniesienie wieku emerytalnego z 65 na 67 lat. Reforma będzie stopniowo wprowadzana w życie od 2013 do 2027 r. Przez pierwsze sześć lat wiek emerytalny będzie wydłużany rocznie o miesiąc, a przez kolejne lata – o 2 miesiące.

W Holandii zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn obowiązuje wiek 65 lat, ale rządowy plan przewiduje podniesienie wieku emerytalnego do 66 lat w 2020 roku i do 67 lat w 2025 roku.

Na Malcie kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60, a mężczyźni 61 lat. Jednak dla osób urodzonych po 1962 roku obowiązywać będzie jeden wiek – 65 lat.

Niemiecki Bundestag uchwalił w 2007 roku ustawę podnoszącą zasadniczo wiek emerytalny z 65 do 67 lat przy dopuszczeniu w określonych wypadkach przejścia na emeryturę w niższej wysokości od 63. roku życia. Niemiecka reforma jest rozłożona na wiele lat – będzie wprowadzana stopniowo do 2030 roku. W 2012 r. w Niemczech rozpoczęto wdrażanie reformy emerytalnej, która zakłada stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego z 65 lat do 67 lat.

W Portugalii na emeryturę przechodzą osoby, które ukończyły 65 lat.

W Rumunii kobiety pracują do 60, a mężczyźni do 63 roku życia, ale w 2014 roku wiek mężczyzn zostanie podniesiony do 65 lat.

Na Słowacji mężczyźni przechodzą na emeryturę, gdy ukończą 60 lat, zaś kobiety 57. Od 2014 roku wiek ten ma wzrosnąć do 62 lat.

Szwedzi, którzy zapracowali sobie na emeryturę, mogą pobierać wcześniejsze świadczenie w wieku 61 lat, jednak wówczas wysokość emerytury jest mniejsza niż w przypadku osoby, która chce pracować dłużej. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni przechodzą na emeryturę w wieku 61 lat.
Szwedzki rząd powołał jesienią 2011 roku Komisję Przyszłości, złożoną z premiera, trzech ministrów oraz 10 niezależnych ekspertów, która na wiosnę 2013 roku ma przedstawić raport dotyczący wyzwań demograficznych i cywilizacyjnych. Dokument ma pokazać m.in., w jaki sposób szwedzkie państwo powinno radzić sobie z problemem starzejącego się społeczeństwa, w tym, czy i o ile Szwedzi będą musieli w przyszłości pracować dłużej.

W Wielkiej Brytanii wiek emerytalny wynosi obecnie 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Jednak ustawowy wiek emerytalny dla mężczyzn zostanie podniesiony do 66 lat od 2016 r., a dla kobiet do 66 lat od 2018 r., ale nie będzie ściśle egzekwowany. Pracować będzie można do 70. r. ż.

We Włoszech wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat, a dla kobiet 60. Jednak można przejść na emeryturę wcześniej, jeśli opłacane były składki przez 35 lat. W najbliższych latach wprowadzany będzie system przechodzenia mężczyzn na emeryturę w wieku od 66 do 70 lat, a więc o co najmniej jeden rok później niż dotychczas. Kto przejdzie na emeryturę wcześniej niż przewiduje górna granica wieku emerytalnego, otrzyma świadczenie niższe o 2 procent w skali roku. W przypadku kobiet od tego roku wiek emerytalny został podniesiony z 60 do 62 lat. W 2014 roku będzie on podniesiony do 64 lat, a w 2015 do 65 lat. W 2018 wynosić on będzie zaś 66 lat.

Ciekawą reformę systemu emerytalnego przeprowadzono na Białorusi. Prezydent Aleksander Łukaszenka wydał dekret o podniesieniu emerytur osobom pracującym po przekroczeniu wieku emerytalnego. Wiek emerytalny na Białorusi wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
Zgodnie z dekretem podstawa obliczania emerytury osobom kontynuującym pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego będzie wzrastać: po pierwszym roku o 6 proc., a po kolejnych odpowiednio o 14, 24, 36 i 50 proc. Za każdy rok przepracowany powyżej 5 lat od osiągnięcia wieku emerytalnego podstawa będzie wzrastać o kolejne 14 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*


× dziewięć = 81

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1 325 035 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2012 Coolturalni24.pl - Lepsza strona kultury

Przejdź na górę strony