Jestes tutaj: Home » WYDARZENIA » Polska » Pracodawcy zaczną walczyć z dyskryminacją płacową kobiet?

Pracodawcy zaczną walczyć z dyskryminacją płacową kobiet?

Polski kodeks pracy mówi, że wszyscy pracownicy powinni być równo traktowani m.in. w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz warunków zatrudnienia i awansowania bez względu na płeć. Niestety, rzeczywistość pokazuje, że przepis ten jest często nieprzestrzegany przez przedsiębiorców. Czy istnieje szansa na likwidację dyskryminacji płacowej kobiet?

Ten trudny temat podjęła ostatnio pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wystąpiła do ministra pracy i polityki społecznej z inicjatywą wprowadzenia zmian do kodeksu pracy, które zobowiązywałyby pracodawców do prowadzenia sprawozdawczości uwzględniającej stosunek zarobków kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Pełnomocnik uzasadniła potrzebę zmian w kodeksie, podając za wzór system obowiązujący w Austrii. Austriackie firmy zatrudniające powyżej tysiąca pracowników są zobowiązane do sporządzania raportów dotyczących zarobków i przesyłania ich do ministerstwa równości. Według Kozłowskiej-Rajewicz, dane uzyskane w ten sposób od przedsiębiorców byłyby podstawą prowadzenia polityki zmierzającej do likwidacji dyskryminacji płacowej kobiet.

Eksperci podważają jednak zasadność wprowadzenia takiego narzędzia. Ich zdaniem w polskim prawie istnieją już sądowe metody kontrolowania przepisów o równym traktowaniu w sferze zatrudnienia i wynagrodzeń. Podkreślają także, że tego typu sprawozdawczość może zostać zakwestionowana przez głównego inspektora ochrony danych osobowych.

Pracodawcy natomiast obawiają się, że zbieranie danych na temat wynagrodzeń kobiet i mężczyzn mogłoby wywołać lawinę pozwów sądowych, w których pracownicy żądaliby wyrównywania płac. Tymczasem dysproporcje są uwarunkowane przez wiele czynników, niekoniecznie związanych z nierównym traktowaniem, np. mogą wynikać z różnych okresów podejmowania pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*


1 + = siedem

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

1 325 138 Spam Comments Blocked so far by Spam Free Wordpress

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2012 Coolturalni24.pl - Lepsza strona kultury

Przejdź na górę strony